O nás

Už od svojho založenia v roku 2000 sa snažíme poskytovať kvalitné marketingové služby v oblasti priamej podpory predaja. Naším cieľom je byť v tejto činnosti na absolútnej špičke.

Náš tím skúsených a vysoko motivovaných pracovníkov pod priamym dohľadom Area manažérov je vám pripravený v Česku i na Slovensku poskytnúť profesionálny servis, ktorý povedie ku skvalitňovaniu vašich služieb, znižovanie vašich nákladov a v konečnom dôsledku k zvyšovaniu vašich ziskov.

Naše dlhoročné skúsenosti nám dovoľujú pripraviť pre vás komplexné a zároveň individuálne riešenie. Môžete sa spoľahnúť na dlhodobú spoluprácu pri plánovaní, realizácii aj hodnotení pripravených riešení.

Vedenie firmy DISPOSERVIS s.r.o. rozhodlo o zavedení systému manažérstva, ktorý rešpektuje požiadavky na zabezpečenie kvality. Riadiacim dokumentom v oblasti tohto snaženia je norma STN EN ISO 9001:2009 - Systém manažérstva kvality.Vybrané referencie

Telefón: +420 311 249 242 | Fax: +420 311 249 254 | E-mail: | www.disposervis.cz

© Disposervis s.r.o.