Podporujeme

Z každej našej odpracovanej hodiny posielame každý mesiac malú čiastku na účet z. s. TAP - zriaďovateľa hudobnej skupiny The Tap Tap.

Pravidelnou mesačnou čiastkou tiež podporujeme
spolok pani Lucie Staňkovej z. s. Nové háro.

A v neposledej rade pravidelne prispievame na činnosť ZUŠ Říčany.
Naše príspevky sú smerované k zkvalitneniu výuky v triedach s bicími nástrojmi v suteréne školy, kde po prebehnutí sanačných prác vznikne nový zvukovo izolovaný priestor.Vybrané referencie

Telefón: +420 311 249 242 | Fax: +420 311 249 254 | E-mail: | www.disposervis.cz

© Disposervis s.r.o.