Systém Emmets

Zaisťuje priebežný prehľad o činnosti zamestnancov pracujúcich samostatne na externých pracoviskách. Umožňuje evidenciu vykazovanej práce pomocou aplikácie prístupnej cez webový prehliadač alebo Android aplikáciu (smartphone, tablet), prípadne pomocou SMS správy v prípade nedostupnosti dátového pripojenia. Na základe evidovaných výkazov sú v systéme automaticky vytvorené zostavy, ktoré slúžia kontrole prevedenej práce.

Hlavné funkcie systému Emmets

 • Evidencia preukázaných činností
 • Evidencia pracovíšť / zákazníkov
 • Evidencia zákaziek s ich históriou
 • Evidencia zamestnancov
 • Alokácia zamestnancov na pracoviskách
 • Objednávka požadovaných činností s možnosťou zaslania notifikácie pred začiatkom činnosti
 • Zadávanie reklamácie prevedenej práce
 • Kontrolné zoznamy vykonávaných aktivít na pracovisku
 • Kontrolné reporty (možno sprístupniť zákazníkom)

Prehľad hlavných funkcií mobilnej aplikácie Emmets pre evidenciu pracovných výkazov

 • Výber príslušného externého pracoviska
 • Kontrola predcházajúcich výkazov práce pre dané pracovisko
 • Nafotenie miesta / predmetu činnosti pred započatím práce
 • Vyhotovenie požadovaných činností podľa kontrolného zoznamu
 • Zaznamenanie vykonaných činností
 • Nafotenie miesta / predmetu činnosti po skončení práce
 • Doplnenie ďalších informácií (automaticky alebo ručne, napr. kontaktná osoba, GPS súradnice)
 • Zaznamenanie celkového času činností
 • Synchronizácia dát s webovou aplikáciou

Kontaktný formulár / Otázka na cenyVybrané referencie

Telefón: +420 311 249 242 | Fax: +420 311 249 254 | E-mail: | www.disposervis.cz

© Disposervis s.r.o.